top of page
Produits de désinfection

GEZONDHEIDSCHARTER 2021-2022

Veiligheidsmaatregelen

GEZONDHEIDSCHARTER BRUGGE 2021

 

Omdat de veiligheid van uw kinderen en die van de organisatoren onze prioriteit is, zien wij erop toe dat de sanitaire omstandigheden worden gerespecteerd en dat risico's in verband met het COVID-19 virus worden vermeden tijdens onze taalcursussen in Brugge, Wanze.

Daarom hebben wij een handvest van gezondheidsverbintenissen opgesteld en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze cursussen in de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden.

In de nabije toekomst zullen uw kinderen in het kader van hun opleiding in ons taalcentrum in Brugge verblijven. In dit verband verzoeken wij alle ouders van de toekomstige leerlingen en de organisatie om zich op hun erewoord ertoe te verbinden dit gezondheidshandvest na te leven en het in te vullen en te ondertekenen, en het bij zich te hebben bij aankomst of het ons per e-mail toe te zenden. (zie laatste twee bladzijden).

Alle studenten kunnen deelnemen aan onze cursus in Brugge op vertoon van een van de volgende documenten

Een negatief Covid-19 PCR-testcertificaat van minder dan 72 uur voor vertrek

Een geldig vaccinatiebewijs, d.w.z. volledig ingeënt gedurende ten minste 14 dagen

Een medisch certificaat van herstel

Daarom vragen wij alle studenten te komen met een negatieve test van minder dan 72 uur oud (PCR-test of snelle antigeentest). Indien het niet mogelijk is deze test voor aankomst te organiseren, zal aan het begin van het verblijf een snelle antigenische test worden uitgevoerd (deze test wordt u in rekening gebracht).

Indien nodig en op uw verzoek, kunnen wij er ook voor zorgen dat uw kinderen voor het einde van hun verblijf worden getest. In beide gevallen verzoeken wij u het toestemmingsdocument in het bijgevoegde bestand in te vullen en het ons uiterlijk bij uw aankomst toe te zenden.

Wij beantwoorden uiteraard graag al uw vragen.

Dit handvest en de daarin vervatte maatregelen kunnen evolueren naar gelang van de aanbevelingen of de wettelijke verplichtingen die op het ogenblik van de opleiding van kracht zijn.

Als u vragen heeft over dit handvest of de COVID-maatregelen ter plaatse, kunt u contact met ons opnemen via info@lovelanguages.be

Veiligheidsmaatregelen voor een veilig verblijf

Wij zijn ons ervan bewust dat deze speciale tijd speciale aandacht vereist om de veiligheid van uw kinderen en de organisatie te waarborgen. Daarom hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen, die hieronder nader worden toegelicht.

Organisatie en visualisatie van contactbellen voor kinderen, jongeren en vast personeel

De deelnemers zullen worden verdeeld in contactgroepen van 100 personen in juli en 200 personen in augustus, zoals bepaald in het generieke jeugdprotocol.

Concreet betekent dit dat het zomerkamp zo zal worden georganiseerd dat het contact binnen de bubbels op een vrij normale manier verloopt, maar dat er een afstand is tussen de verschillende bubbels.

Dit betekent dat er voor elke luchtbel :

Gebruik van het materiaal: voor zover mogelijk, zijn wij van plan het materiaal te verdelen in verschillende materiaalstammen per bel. Voorwerpen die niet kunnen worden verdeeld, zullen alleen tussen groepen worden gebruikt nadat de contactoppervlakken intussen zijn gedesinfecteerd.

Vast toezicht per bel. Wanneer een managementteam bijeenkomt, zullen de bestaande regels inzake sociale afstand van toepassing zijn.

De samenstelling van de bubbels wordt vanaf het begin van het kamp gehandhaafd en contact met buitenstaanders wordt vermeden: geen bezoek en afspraken met de ouders voor het wegbrengen en ophalen van hun kinderen, bij vertrek en terugkeer

Noodprocedures en dienstsysteem

Er is een standaard noodprocedure ontwikkeld. De belangrijkste onderdelen van deze noodprocedure zijn

Aanwezigheid en gebruik van een quarantaineruimte in geval van vermoedelijke besmetting

Zieke deelnemers zullen het kamp verlaten

Nauw contact met een arts in de buurt van de cursus, op wie een beroep kan worden gedaan in geval van vermoedelijke besmetting met het coronavirus.

In geval van besmetting zullen de ouders van de deelnemers op de hoogte worden gebracht

Hygiëne

Het wassen van de handen moet ten minste plaatsvinden aan het begin en het einde van de activiteit, voor en na de maaltijd, en bij elk toiletbezoek.

De infrastructuur, de planning en het materiaal zullen worden aangepast om de handhygiëne zo veel mogelijk te ondersteunen.

Mondmaskers zullen buiten de contactbel worden gebruikt overeenkomstig de globale richtsnoeren.

Contactoppervlakken zullen regelmatig worden gereinigd overeenkomstig de voorschriften.

De woon- en slaapruimten worden regelmatig geventileerd.

Materiaal moet zoveel mogelijk in de luchtbel worden gehouden. Als het materiaal toch van de ene naar de andere luchtbel gaat, moeten de contactvlakken worden ontsmet.

Aard van de activiteiten

Activiteiten moeten zoveel mogelijk in de open lucht worden georganiseerd

De bellen moeten worden verdeeld over de maximale capaciteit van het veld/gebouw

De activiteiten zullen zoveel mogelijk op de camping plaatsvinden.

Bij het verlaten van het vakantiedomein/kampeerterrein zullen de groepen de maatregelen betreffende het contact met anderen in acht nemen. De samenstelling van de luchtbel blijft gehandhaafd, er mogen geen buitenstaanders binnenkomen. 

Wanneer wij in contact komen met andere mensen in de openbare ruimte (bossen, sport- of speelterreinen, openbare pleinen, straten, ...), zullen wij voldoende afstand bewaren tot degenen die niet tot de bubbel behoren.

Uitstapjes waarbij de contactbel in contact komt met andere mensen en/of andere bellen zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Indien dit toch gebeurt, zal dit gebeuren volgens de op die plaats geldende richtlijnen.

Wanneer u in contact komt met mensen van buitenaf en/of materiaal van buitenaf voor een specifieke activiteit (kajakverhuur, mountainbike, touwenparcours, ....), zullen de veiligheids- en hygiënevoorschriften worden nageleefd.

Wij zullen activiteiten vermijden waarbij mensen intensief met elkaar in contact komen, om mogelijke versnelde besmetting binnen de contactbel te voorkomen. 

Samenvatting van de interne voorschriften

Het dragen van een masker als je je verplaatst en de eetzaal binnengaat.

Desinfecterende handgel bij elke maaltijd en tussen de activiteiten door

Het dragen van een masker tijdens de lessen en het schrijven.

Geen toegang tot de keuken

We houden de configuratie van tafels per kamer.

De gidsen zijn zich bewust van de invloed van vermoeidheid op het immuunsysteem van de deelnemers. De organisatie van de cursus zal hiermee rekening houden bij het opstellen van het programma en zal zorgen voor voldoende nachtrust voor de deelnemers en voor henzelf.

Wij danken u voor uw begrip en kijken ernaar uit uw kinderen te mogen verwelkomen voor een aangenaam verblijf. 

Tot ziens! 

Het Lovelanguages-team

Herroepingsclausule COVID-19 

Wat gebeurt er in geval van annulering?

Als uw kind positief test voor vertrek*.

Indien de Belgische autoriteiten het verblijf verbieden

Onze annuleringsgarantie dekt u tegen de risico's van een dergelijke annulering. 

Bedrag van de waarborg: 4% van de prijs van het verblijf, d.w.z. slechts € 23,80 voor het verblijf taal + omnisport of cultuur of € 29,00 voor het verblijf taal + paardrijden

Als u een annuleringsgarantie hebt afgesloten, betalen wij u het volledige bedrag terug, na aftrek van het garantiebedrag

Als u niet op de annuleringsgarantie hebt ingetekend, betalen wij u alle betaalde bedragen terug, verminderd met een administratieve vergoeding van 90€.

*U wordt gevraagd om een bewijs van betaling.

bottom of page